ATS 100A 1PHASE

ATS 100A 1PHASE

Mã sản phẩm: 100A-1P

Liên Hệ Mua hàng
ATS là cụm từ viết tắt Automactic Transfer Switch 
Chuyển nguồn tự động: chính sang dự phòng và ngược lại
ATS thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát.
Bộ phận kỹ thuật: 0335305810 (mr.Hà)

ATS THEO YÊU CẦU