ATS 1000A 3PHASE

ATS 1000A 3PHASE

Mã sản phẩm: 1000A-3P

Liên Hệ Mua hàng
ATS là cụm từ viết tắt Automactic Transfer Switch 
Chuyển nguồn tự động: chính sang dự phòng và ngược lại
ATS thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát
Tùy công suất tiêu thụ chúng tôi sẽ khảo sát, thiết kế, lắp đặt riêng cho từng tủ
Bộ phận kỹ thuật: 0335305810 (mr.Hà)

ATS THEO YÊU CẦU